top of page

H.N. Werkman - Twaalf panelen met oudtestamentische voorstellingen - 1943 

Deze twaalf panelen zijn onderdeel van een kast die in opdracht is gemaakt voor August Henkels (1906-1976), een goede vriend van kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. In 1943 vroeg Henkels aan Werkman om de twaalf panelen voor zijn kast te beschilderen met scènes uit het Oude Testament. 

De kast is sinds 2017 in bezit van het Groninger Museum. In opdracht van het museum zijn in 

Restauratieatelier Marjan de Visser alle twaalf panelen onderzocht en behandeld. Werkmans schildertechniek en de huidige conditie van de paneeltjes zijn eerst in kaart gebracht en gedocumenteerd. Hieruit bleek dat de panelen onder andere moesten worden geconsolideerd en geretoucheerd

Hier vindt u de volledige film over de restauratie, gemaakt door ©Ralph Kämena in samenwerking met het Groninger Museum.

Hier vindt u nog meer informatie over het onderzoek naar de Werkman panelen bij Marjan de Visser.

 

Na de behandeling is de kast teruggegaan naar het Groninger Museum. De kast heeft een mooi plekje op zaal gekregen en is permanent te bewonderen in het museum. 

Lees hier over de terugkeer van de kast in het museum.

© restauratieatelier 2020

H. N. Werkman - Vier van de twaalf oudtestamentische paneeltjes - 1943 - 28 x 41. 5 cm - olieverf op triplex, overgebracht op multiplex - Na behandeling.

'Een kast die de eeuwen zal trotseren' - Groninger Museum - ©Ralph Kämena 2020.

Anchor 1

Consolidatie van loszittende verf

Bij een aantal panelen lieten kleine delen van de verflaag los. Op sommige plekken heeft dit geleid tot verfverlies.

De loszittende verfschilfertjes zijn eerst geconsolideerd om verder verfverlies te voorkomen. Dit moest heel voorzichtig worden uitgevoerd omdat de verfschilfertjes erg fragiel waren.

Met een snel drogende, reversibele lijm en kleine siliconen penseeltjes konden de schilfertjes één voor één worden platgedrukt en geconsolideerd.

werkman_offer van izaak_voor consolidati

© restauratieatelier 2020

H. N. Werkman - Offer van Izaak - Voor consolidatie.

werkman_offer van izaak_na consolidatie.

© restauratieatelier 2020

H. N. Werkman - Offer van Izaak - Na consolidatie. 

werkman_tijdens consolideren.JPEG

© restauratieatelier 2020

H. N. Werkman - De zondeval - Tijdens consolideren. 

Anchor 2

Retoucheren

Op plekken waar kleine delen van de verflaag verloren zijn gegaan, is de witte grondering zichtbaar. Dit verstoorde Werkmans kleurrijke schilderingen. Door deze kleine lacunes te retoucheren, is er weer een rustig beeld ontstaan en komen de fleurige voorstellingen weer tot hun recht. 

© restauratieatelier 2020

H. N. Werkman - Offer van Izaak - Voor retoucheren.

bottom of page