top of page

Curriculum Vitae

Oktober 2019 - heden                                          

Werkzaam als zelfstandig schilderijenrestaurator

Januari 2019 - September 2019                         

Stage bij het restauratieatelier van het Mauritshuis, Den Haag

Onderdeel van de post-master opleiding tot schilderijenrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam.

                                                                                         

Oktober 2017 - September 2018                   

Stage bij Stichting Restauratie Atelier Limburg, Maastricht 

Onderdeel van de post-master opleiding tot schilderijenrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam.

Oktober 2017 - September 2019                  

Post-master Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Universiteit van Amsterdam

Professioneel Doctoraat in restauratie (PDres) behaald in 2019. 

 

September 2015 - September 2017             

Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Universiteit van Amsterdam

Masterdiploma behaald in 2017 met de scriptie 'Shedding light on diafanoramas. A research into the causes of paint delamination on a set of three diafanorama plates in the collection of the Rijksmuseum'.  

 

Februari 2015 - Juni 2015                       

Stage bij de afdeling Onderzoek en Restauratie van het Rijksmuseum, Amsterdam. 

Onderdeel van bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

September 2012 - Juni 2015

Bachelor Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam

Bachelordiploma cum laude behaald in 2015, met de scriptie 'Uit de verf. Een onderzoek naar De Schaapherderin, genaamd 'Monumental conception of humanity'  van Matthijs Maris'. 

bottom of page